Xirfadaha

Liiska shaqooyinka banaan
Ciwaanka shaqadda
Qaybta
Wakhtiga la xidhayo

 ILaa hadda wax shaqooyin ahi ma jiraan